DOWNLOAD EBOOK CHI?N LU?C C?NH TRANH

admin Comment(0)

Cloud Library Free Download Ebook, ePub, PDF .. ghi n m m t c nh n m sinh c a Heinrich Boll, t i v n mu n g i n ng l i nh n nh m nh lu n nh n n h nh trong m l t c ph m th hai c a Boll t i c, c hai u b m kh i chi n tranh theo nh ng c ch kh c Bu c ph i d ng ng l c Nh tr n chuy n t u n y anh i qua bao c nh v t v con ng i m ch m t l n l th . 2 Tháng Mười Hai New Kindle ePUB or Aple c T nh N i v hai em S ng v Bi n kh ng c b c u b N i lu n t m c ch t ng kh b n ng i ra kh i nh, khi chi n tranh n ra, l i d ng vi c New Download Sóng ở đáy sông author Lê Lựu For Kindle ePUB or eBook. 27 Tháng Năm Free Kindle ePUB or PC g y t i n v i m i t nh u, ch c chi c o s mi l c a ch nh chi c ng h Seiko v chi c Honda c a n N i t m l i, ng y t i n v i m i t nh u.


Author: BRANDY MILLARD
Language: English, Spanish, Hindi
Country: Ivory Coast
Genre: Lifestyle
Pages: 651
Published (Last): 06.04.2016
ISBN: 891-5-29178-115-2
ePub File Size: 15.86 MB
PDF File Size: 9.37 MB
Distribution: Free* [*Free Regsitration Required]
Downloads: 34615
Uploaded by: ILIANA

11 Tháng Sáu Dan Ba Trong Chien Tranh oxfordrefugeecampaign Dan Ba Trong Chien v s n nh, lut chi, cng ng ngi chiNh vy c th khng nh Game nh bi s em n cho ngi chi nuc VND/1 ngui. c bit, vi lng khch n nh lu nm chng ti cam kt. Rốt cuộc thì diện mạo của Tam Quốc là thế nào? . l ba ln lu tranh v vo ca t tin; ha chin Xch Bch cng c hai cch ni, Hong Ci tr hng phng la v To Tho t thuyn rt. Download as PDF, TXT or read online from Scribd. Flag for V Ngc Tin m bn chin tranh. Rng chiu lt C 2 chin s b cm nh, cn li va kho 10 ngi i lm nhim v. Ai ny ch.

Nguyn Kim V. MC LC m bn chin tranh. Rng chiu lt nng, hm hp oi nng. Cn ma ro cht n, lm du bt ci nng khng khip ca min ty t Qung. Ci th nng nng nh rang kh m lnh ca tiu on sut nhiu ngy m lm li a pho ln tn ngn ni Cho Ln trin khai trn a, ch lnh pht ha, tiu dit c im C Tang, m ng cho i qun tin vo gii phng huyn l Qu Sn. Trong ma, t quan n lnh, tt thy trn trung nh nhng, tha th tm mt v ung th nc ngt tri cho qun i nhng ci bng lp kp ang thm cm, thm sn. Ngi ta khi ci trung ra ri th ai cng hin kh, hn nhin n k l.

Chic vy ngi dn tc thc ra cng ch l tm vi qun quanh ngi che phn di, khp chm hai mp vi ng trc. Gi nng ang ngi dng chn trn bng anh nn n nh c m toang v ngi dn tc u c bit dng lt. Lun nhn thy r c mt vng cm tam gic ang mi gi.

Bn nng ging c lm ci ca n trong qun x ln t do ni lan, bt chp k lut dn vn ca D trng dn d lc giao nhim v. C gi cng cm nhn c s cng n y, thong mt, nhng thch Nng ci rt hn nhin, chng hai tay ln c, t t ci xung. Bn mt nhn nhau m ui, bung th cho mi s cung nhit, m din ra sau. Sut mt m, gia rng xanh k b, h thnh va v Adam, qun vo nhau ln ln nhiu ln, qun i, qun mt, qun c ting pho ly rm tri bn vo c im C Tang, ch thy trn tr lc th ni hoang d Ci m vng v, b ng tp lm n ng trc gi tiu on n sng l nhng khonh khc thn tin nht trong i, nhng v hai ch lp trng m nh, buc Lun phi c qun n.

D i, mt, nhng sc trai tui 20 vn cho anh hng phn qu tam ba bn. Sng dy, bit tn c gi l H Ming, tn mt loi hoa di ca ni rng, anh sung sng cn vo i non ca nng, i thm mt ln cui, trc lc chia tay. Ch cch mt b rung, anh chng kin thng Pht A ph khng c nh vy. N cn mt lp trng hn anh, p mt vo ch y go ln v sung sng, gi tn cc th trng xem ai sng hn n.

Nhng n va To Ebook: Kh ni c gi ca n tn H Ngoan m chng hin, mi ln b Pht kch ng nng li cong ngi r ln nhng m thanh in di, ri chm dy ln ngi n, dng ci ca mnh nhay i nhay li mi ci ca Pht ang ho r, khng sao ngc ln c. Chuyn mt lp trng ny ch hai thng bit, sng bng, cht mang theo, h ra l tong i. Ti nghip cho n cht vo lc 3 gi sng, chc l i lm. Hi chiu, n v ht go, mi thng ch c n na bt ng bung vng kh, ht to v cng nh rng nga.

Pht cht ri cho n, nhng cng c phn may cho Lun v ci ti mt lp trng kia ch cn l b mt ca ring anh. Song mt ming th kn, c nhn dy ri. Pht l thng bn tt nht trn i ca Lun. N cng hc khoa l, trng i hc Tng Hp H Ni vi anh, cng nhp ng mt ngy. Trong tiu i trinh st, n lun ginh phn vic nng, vic nguy him thay cho Lun. Ch c iu tnh Pht hay l b ba la, hng ln nu n l mm khoe vi thng no chuyn Lun vi H Ming th cn u ci thnh tch lp trng vng vng by lu anh khn kho n mnh, c cc th trng biu dng nhiu ln.

Ni nh Bo, ci thng lnh trinh st ni ting gan d, a ti nht tiu an: Hai ting lp trng nghe m h, tru tng v thi khm nht my! Nn nhn ca hai ch lp trng au nht cng l Bo. Chuyn xy ra chng ng g phi kt ti, ph bnh, k lut, nhng Lun ngy y khng dm can m ng ra bnh vc cho chin s trinh st u t ca tiu i mnh. Thng 3 nm , cc khu i pho ly ca tiu on c lnh bao vy, khng ch sn bay Nng v bn cng Tin Sa, khng cho ch rt chy an ton.

Bo gan d ch huy mt nhm bm st mc tiu, tnh ton chnh xc ta , gip cc khu i trng kt ton gc v hng bn. L ra Bo c tuyn dng anh hng, thng Hun chng chin cng, khng may gia lc ta n mng chin thng, anh v c b qun phc thy qun lc chin ngy cn mi cng, sn c my nh chin li phm, anh mc ca ngy, chp vi p nh lm k nim nn b quy ti mt lp trng, chu n k lut kh nng. V th, sau ngy thng nht, Lun c gii ng tip tc vo i hc ri i lm nghin cu sinh Nga; cn Bo vn li n v, tip tc nh trn bin gii Ty- Nam.

Anh i trinh st b vng mn, cc chuyn gia y hc lo luyn Vin cng ch c th to hnh bng cch ni thm vo ci y ca anh mt mu nha, khng tha mn n b nn 3 ln ci v ri, 3 ln phi ly d. T lnh pho tm xa y uy lc thi chin, nay anh thnh lnh pho phng khng thi bnh. C bit bao s vic, gng mt ca thi mu la c n hin trong u anh. Cuc gp mt cc cu chin binh ca trung an tng - pho kt hp qun khu V thi chng M c th s o ln cuc sng ca Lun nhng nm thng sau ny.

Bo gp anh khng cn v vp, sung s nh mi ln. Ci nhn ca Bo hng vo anh nh thi min, nhiu n kh on ra c. Thng th trong cc cuc gp mt, lc hp chung, Bo ngi im re, ch ho hng tn by, chi tc vng mng khi vo tic ru. Ln ny Bo n tr, nng nc hi men, mt vn, dt theo mt b gi chng 14 tui. Hi trng khi y ang nghim trang pht k nim chng v cun lch s pho binh khu V.

Tranh lu?c c?nh download ebook chi?n

Trn hng gh danh d, Lun c ngi chung vi my v tng v cc th trng c nay v hu, vinh danh lo thnh cch mng. Bo bc vo, nhn xay vo Lun vi giy ri quay sang chu b gii thiu: Thng no c con c chu th t bit. C b ln m chu u l git mu thun chng cch mng ca lnh ta gi li trong trn nh Qu Sn nm T H Lam vo khu cn c ca trung an ta ch c hn 40 cy s theo quc l 16E m v chng chng n sau 30 nm thng nht, sng kh nh ch ln nn chu H Linh mi ra nng ni ny. V ch ngi i cho hi ngh tip tc- Mt th trng c n tn ni.

Th no l lp trng h th trng? Sng tht vi bn nng tnh ngi, ni ra nhng s khn nn l mt lp trng? Ny Lun! Cu ang ngi hng gh danh d v cu ln quan, lm th trng mt b quan trng, hy tr li i.

Lun c trnh nh mt nhn nh moi tim, mc c ca Bo. Anh xc ng rng rng, ng dy, bc khi hng gh danh d, li gn bn, du Bo v ch ngi cui hi trng. Tht lng anh khng mun v li ch c, nhng ngi gn Bo v H Linh lc ny th anh khng dm.

Khi cn Bo gii thiu, ch mi thong nhn c b bc vo hi trng, anh nhn ra nt quen quen. Chng l anh c con gi vi H Ming. Chng l Pht v H Ngoan m y ch sc mt ln hoan lc m li kp c con trai vi nhau. Chng l mi 33 nm m s phn ghp con anh, con Pht thnh v To Ebook: Tri i! Tht k diu v cng tht khng khip.

Lun bit, t ngy xut ng, Bo v qu Bt Trng theo ngh ng cha, m l gm m ngh. Mi nm li y, doanh nghip ca anh pht t, ni ting v nhiu sn phm xut khu. Nm no, n dp 30 thng 4, anh u v thm li chin trng xa, tng a phng vi chc triu ng. Anh nm tay bn, ging lanh tanh: Tao bit sm mun g my cng v tm tao hi chuyn. Nhng sao li i xe my, khng dng t Th trng a v con my i cng? Bo m nh vo lng Lun ci x lng: Tao thy hai thng c ng nhm chy v mt pha l on ra l do, lnh trinh st rt nhy cm.

Song phi lm nhim v trc. Tao ui theo mt thng thanh nin long ci l chp c. Ng tao l lnh cng ha, tay dao, tay sng nh sp lm tht mnh, n ly nh t sao, th nhn mnh l du kch, khai ng ng tng trn a pho c tha mng. Xong xui, tao ln tr li hng b sui. Gii i l gii! Nhn chng my lm tnh vi hai em gia ni hoang d tao thm r nc di. Ngi tao nh pht cung ln. Trong m ti, tao tng tng ra tng ng tc ca chng my v khao kht. Nhng nu tao xng vo s lm chng my mt hng, i mn chung th tao ha thnh xc vt - Vy m by lu tao c ng Pht cht ri th chuyn ny ca tao cng chn theo n.

Hn na, vi thn. Ta ngh sao ni vy, thch g lm ny, cc ngi s th no y? Theo ti, so vi nhng bn Di chc y ging quan li, y khu hiu chnh tr th Di lnh ca To Tho, chn tht hn nhiu, ng qu hn nhiu. Ngc li, T ng Pha gii giang, t nhiu li ui l k dung tc. C iu gia chng ta v T, s hiu bit v nh gi v chn tnh khng ging nhau.

Theo ti, l nhn tnh. To Tho khng phi c my git ngi hoc ph hiu chnh tr. To Tho l ngi, mt ngi c mu, tht, c t tng, tnh cm. Nu ni, lc thng v nhu cu u tranh chnh tr, to Tho khng th khng che du ni tm ca mnh tc l bnh sinh gian di , vy, trc lc cht, cn g phi ghen t na tc l lc cht mi thc.

Chim sp cht, ting ku ai on; ngi sp cht, li ni mi tht. Li tht trc lc lm chung ca To Tho ni ln s quyn luyn vi cuc sng, tnh thng nh nhng ngi thn. To Tho ng l nhi n tnh trng. To Tho nam chinh bc chin, c i trn lng nga, cuc sng thng ngy vi gia nh khng nhiu, nn gn gi nhiu tnh cm c bit vi ngi thn. Theo ch dn Ngy lc ca Bi Tng Chi trong Tam quc ch Hu phi truyn, trc lc lm chung To Tho cn ni, c i ta lm nhng vic khng h phi hi hn, ta cha khng phi vi ai, duy c mt vic khi xung cu tuyn, nu T Tu n i m, ta khng bit phi tr li ra sao.

T Tu l to Ngang, con c ca Tho. V sau To Ngang cht trn, inh phu nhn khc lc thm thit, va khc va chi, cn trch mc Tho: Con thip b git, ng chng quan tm g. To Tho bc bi, sai a h inh v nh ngoi. Cho nn trc lc qua i, To Tho ni nh vy. Thc ra th To Tho cng lm ht sc mnh, n nh ngoi n inh phu nhn v. To Tho n bn, tay ln lng inh phu nhn, ging ni nh nhng: Chng ta cng ngi xe v nh c khng? To Tho ra n ca cn quay li hi: Cng ta v, c khng? Tho nh phi chia tay. Vi tnh nng ny, bo ngc, hung hn, To Tho lm c nh vy thc khng n gin.

Hn na, To Tho khng mun inh phu nhn ga ba khi chng cn sng, bng lng inh phu nhn ci gi. Nhng To Tho cng tr mt khng nhn ngi. Ha Du cy mnh l cng thn, l bn c, nn khng my tn knh v khch. B ngoi, Tho vui ci, ni: To Tho ly lun mng ca Ha Du. Hai cu chuyn k trn khng c trong Tam quc ch, c trong li ch thch ca Bi Tng Chi.

Nhng tt c nhng ci u c trong cun Ngy lc do Ng Hon ngi nc Ngy tuyn. R rng, cng trong mt cun sch, To Tho mang hai hnh tng. Thc ra cn c nhng chuyn kh hiu hn na. Hch vn mng chi To Tho n ti tm mt mi. Bi Tng Chi ch thch bi hch trong Vin Thiu truyn. M cc v tm c, bi hch tht tuyt vi. Trn Lm t ti ni, tn t ln cung khng th khng bn.

Vic ny c ghi trong Tam quc ch. Trn Lm truyn, khng c trong d s, nn tin tng c. Cn c nhng ngi phn li To Tho, cng c th. Ngy Chng l ngi thn tn nht ca To Tho. Khi Trng Mc lm phn, rt nhiu ngi tr gio chy theo Mc, Tho vn rt t tin: Ch c Ngy Chng l khng phn ta.

Ai ng Ngy Chng cng chy theo Trng Mc. To Tho tc n ln rut: Gii lm Ngy Chng! C chy ln gii xung t g ta cng khng tha cho ngi! Tt Kham khu u ni, khng bao gi c bng khc. No ng To Tho ch ni: Ngi tn hiu th khng tn trung c sao? Hai truyn ny ghi trong bn chnh Tam quc ch V k, c th tin c. Trn Cung v To Thp c mt thi gian i li gn b.

To Tho lin gi tn cng cm ca Trn Cung: Cng i cht khng ng ngi, nhng m s ra sao! Trn Cung th di ni: Trn m nghe ni ngi ly hiu c cai tr thin h khng bao gi git ngi thn k khc, m gi sng hay cht do cha cng quyt nh. To Tho hi tip: Trn Cung li p: Nghe ni ngi cai tr thin h bng nhn chnh khng lm ngi khc phi tuyt hu, v con sng hay cht u do cha cng bit nn lm th no.

Ni xong, khng h nhn li, i thng ra php trng. To Tho ri l, nhn theo a tin. Xem ra, To tho l ngi khoan dung i lng.

Nhng, con ngi khoan ha i lng , tm a li hp hi, y toan tnh, c th phi tr bt k th on. Bin Nhng ngi Trn Lu, bc hc a ti, tng vit cun Chng hoa i v c ph bin rng khp. Bin Nhng l danh s, t nhin s xem thng To Tho, ngi c hon quan nui dng, c th c li ni nhc m, bt knh v cho rng To Tho s chng dm lm g vi mt danh s nh mnh. Sau khi Bin Nhng b git, hai ngi chy n Giao chu, ngi thn u ri vo ming cp.

Tt nhin khng th. Kt qu Hon Thiu b li ra chm u. Vic To Tho lm c nh hng xu, c nhng cuc phn lon, v sau ngi i cn bn lun tip. C c bi hc ln ny, c c quan tc cao hn, d tm cng ln hn, dn dn Tho hiu rng phi toan tnh hn, khoan ha rng lng hn, lc bo th cng khng nn qu mc, Nhng bo th vn nn bo th, ghen t vn nn ghen t. Cho d l bn c cng khng ngoi l.

Ci cht. Trong lch s, Tho l ngi tnh cch phc tp nht, hnh tng a dng nht. To Tho thng minh tt nh, nhng cng xun ngc ht ch ni; gian tr gio hot, nhng li thng thn chn thnh; phng khong rng ri, nhng li nghi thn nghi qu; khoan ha i lng, nhng tm i hp hi. C th ni l phong thi i gia, mt mi tiu nhn, anh hng ci th, tnh cm n nhi, tnh nng dim vng, bng d b tt. Xem ra c my b mt ha quyn trong con ngi To Tho, khng h c mu thun v mi l k tch. Thc t To Tho l chn thc, c bn sc.

D l gian tr, gio hot, tn nhn, bo ngc nhng u biu hin ung dung t ti, phng khong rng ri, chn thnh thn nhin. Anh hng ln mi bn sc, danh s tht mi phong lu. C iu, v anh hng li rt gian tr, v vy cng c th gi l gian hng, tc l anh hng ca gian tr.

Trong lch s, nh gi To Tho l anh hng, gian hng, gian tc , u phi ni ti hai ch gian v hng. C ngi nhn mnh ch gian, c ngi nhn mnh ch hng, cng c ngi ni To Tho va gian va hng. Nn theo ti, To Tho l gian hng, c iu, nn thm vo sau ba ch tht ng yu. Vy, To Tho l gian hng tht ng yu sao? Tp th hai: C iu, ngi i anh hng ny ng thi cn c coi l i gian hng.

Vy, To Tho l gian hng chng? L gian hng, c ng yu khng? To Tho l gian hng tht ng yu. Trc ni, gian hng sau ni ng yu.

Gian hng l ngi gian m hng. Nh Nghim Tung, ma ma qu qu, ln ln lt lt, gian m khng hng, nn ch c th l gian tc; nh ng Trc, honh hnh b o, ngang ngc lm ba, hng m khng gian, ch c th gi l kiu hng.

C nhiu cch gii thch v kiu hng. Kiu, l chim ng u mo, dn ra ch th lnh, khi th, hng trng, nh dim kiu, c kiu; dn ra ch kiu dng, ho hng, ngo mn khng theo, nh kiu k, kiu tng. Cho nn, trong Hin i Hn ng t in gii thch kiu hng l nhn vt mnh m c d tm; l nhn vt tr dng kit xut; khi th. Kiu hng l mnh m v c d tm, gian tc l gian gio v c tc tm, gian hng l gian gio c hng tm. Ngi gian hng, va gian tr va ho hng. Phi chng To Tho ng l mt nhn vt nh vy? T b To Tho gian gio. Tho xut thn khng tt, gia gio khng hay, biu hin thu nh cng khng tt.

Nhng nhng nm cui thi ng Hn, trn x hi v trong quan trng u ht sc coi trng mn v xut thn, To Tho tuy chn ght cung cch ny, nhng xut pht t nhu cu chnh tr nn vn phi liu lnh t cao mn h.

Thc t, To Tho ra i v trng thnh trong mt gia nh hon quan. To Tung l cha To Tho, l con nui ca To ng. Thi To ng l i hon quan c ting, c phong Ph nh hu, l i trng thu. To ng tng lm mt s vic chng p g, nhng cng lm c mt s vic ln vic tt, v vy trong Hu Hn th c truyn ca To ng. Nhng d g i na th To Tho vn l con ca con nui hon quan. Thi , nh vy l xut thn khng tt. Nhng gia cnh th tt, t ra cng khng thiu tin tiu.

To Tung, cha ca To Tho, quan n thi y v danh ngha l chc quan qun s cao nht c nc , phi mt gn triu ng mi mua c chc quan.

Nh To Tho c tin, lc nh, cuc sng ca To Tho l cuc sng ca con nh giu sang. To Tung t khi hi n con ci. To Tho tng c cu: M thy Mnh T mun con mnh c hon cnh tt, khng b nh hng bi hon cnh xu, phi di nh ba ln gi l tam t. Khng T thy con hai ln i qua sn, th u gi li gio dc, ln th nht bo hc Thi, ln th hai bo hc L,.

Nhng vic nh vy khng h c gia nh To Tho. Xem ra lc cn nh, To Tho khng c dy d. Cha m khng dy d, gia cnh li kh, To Tho tr thnh mt a tr c vn. Ngi ch thy kh chu, lin nhc nh, mong To Tung lu tm n con ci. To Tho bit vy, c ngay qu k i ph vi ngi ch ri hi, hay xen vo chuyn ngi khc.

Ch hi nguyn c, Tho ni mnh b trng phong. Ngi ch lin bo ngay vi To Tung. K hi To Tung gp Tho th khng thy c chuyn g. Nhn Tho ni lun, con u c trng phong! Chng qua v ch khng thch con, nn hay ni xu con. H thng t tp quy ph, lm vic, vic g cng ra v. Nhng ngi tham d hn l lin chy ht ra ngoi, nhn lc mi ngi ln xn, Tho vo ng phng cp du.

Trong lc vi v chy nhm ng, Vin Thiu ri vo bi cy y gai, khng sao dy ni. Trong lc nguy cp, Tho sinh k v ku m ln: Vin Thiu s qu, gng mnh chy thot. R rng lc nh, To Tho l mt cng t in hnh, chi bi lu lng, khng lo hc hnh, lun c qu k v ngh xu xa. Ni r, Tho l a tr ngang bng kh bo, v php v tc, gian gio xo tr, qu k a oan. Cho nn Tam quc ch ni Tho c tr nhy bn, ng bin, chi bi phng ng, khng lo hc hnh, v vy nhiu ngi khng coi Tho ra g ngi i xem thng , thm ch cn mit th Tho, coi thng nhn cch ca Tho.

Nhng thi y Kiu Huyn thi li l ngi v cng xem trng To Tho. Kiu Huyn cho rng, Tho l nhn ti him c, bnh nh thin h sau ny phi nh c vo Tho, cn a v con sang gi ch To Tho. Kiu Huyn ni: Thin h tt lon, khng c ti ci th, khng tr c. Ngi an c lon ch l ngi vy!.

To Tho khng phi loi lu manh tm thng hoc con nh giu sang ni chung, nn li ni trn ng tin cy v c l, c ghi trong chnh vn Tam quc ch. D ng tp ng ca Tn Thnh ni, Tho ti v hn ngi, kh c th hi, tinh thng s sch, gii hn v binh php. Mt ln i hnh thch Trng Nhng, Tho ma kch trong tay m rt. Vy To Tho t ngh mnh nh th no? Bn thn To Tho gn nh ng vi li bnh l gian hng. Bt lun l ai, mt khi c bnh th thn gi ln ln gp bi, tr thnh tng lp trn ca x hi.

To Tho cng mun c Ha Thiu bnh phm tt hn. Cui cng th Ha Thiu b To Tho bc bch qu, nh phi tht thnh li: K thc vic ny u c ghi trong Hu Hn th v Th thuyt tn ng, nhng li l li khc nhau. Hu Hn th ni, gian tc thi bnh, anh hng thi lon; Th thuyt tn ng ni: Ngi Trng ng nhin l c l ca ngi Trng, nhng vn l: Trong cun Tam quc s thoi ca ngi L T Min, mt bc thy trong mn s hc, c s dng ti liu trong nhiu s sch, trong c cun Tam quc ch th sau cng bao gi cng c mt cu: C nhiu ch l nh vy.

Ngi L cho chng ta hay: Nhng iu trong s hoc truyn ming, nhn chung ch l ci b ngoi, c lc ci b ngoi cng cha tin c, chng ta lun phi ly tnh m suy on, kho chng, gii thch. Nhng s vic khc nhau trong Tam quc ch v Hu Hn th cn phi nh du hi, nhng cu ni khc nhau phi c phn bit. Tic l c nhng im chng ta khng sao lm sng t c. T nhng c trng trong c tnh ca Tho, nhng g Tho ngh lm, Tn Thnh ni Tho ti v hn ngi, kh c th hi, tinh thng s sch, gii hn v binh php, sau cn k chuyn Tho sao chp binh php, ch thch binh th.

Ni ht mi iu, mi ni n li bnh ca Ha Thiu nng thn thi bnh, gian hng thi lon. Nhng n Tam quc din ngha th my li khng cn l vt m nh trc y. Thi t ci ln cng bin thnh Tho nghe m thch qu. C ngi ni, cch ni trong Hu Hn th l tng t, l Tho thch qu m i.

Thch v vui khng khc nhau l my, l no Hu Hn th, mt trong bn cun s trc y li nng cn nh vy? Ti ni Tam quc din ngha nng cn, Hu Hn th khng nng cn.

V sao th? V li Ha Thiu ghi trong hai cun sch khng ging nhau, hon cnh ni cng khc nhau. Chng ta xem Hu Hn th ni nhng g. Hu Hn th Ha Thiu truyn ni: Lc u Tho thng ni kho dng l, momg c ch. Thiu khinh r nn khng p. Tho tm cch bc Thiu, Thiu buc phi ni ngi l gian tc thi bnh, l anh hng thi lon Tho vui qu m i.

Khng cn g r rng hn. Trc ht, To Tho hy vng c Ha Thiu bnh phm mnh, mong c ni ting hn, v vy mi tip n, tng l vt, ni ngon ni ngt ni kho a l, mong c lu tm.

Tic l Ha Thiu vn xem thng Tho, nn khng theo khinh r nn khng p. To Tho khng cn cch no khc, nh gi th on uy hip Thiu , buc Ha Thiu phi ni thnh li. C th lc Ha Thiu rt kh ngh.

Khng ni khng c, v b Tho uy hip. Ni kh nghe cng khng c, Tho s khng tha. Ni khc vi thc t cng khng xong, khng th vt b ting tm hc thut ca nh ph bnh, nn mi ni gian tc thi bnh, anh hng thi lon. C hai ch gian tc ngi ght To Tho s hi lng. C hai ch anh hng chc To Tho s va.

Hung chi, kh nng thi bnh l rt t, c nhiu kh nng l anh hng thi lon, c v hp vi nguyn vng ca Tho, nn mi. Cho nn Hu Hn th khng h nng cn; v ng qun rng lc Ha Thiu ang b uy hip nh th no. Nhng Tam quc din ngha li lc b cnh ng , v s dng cch ni ca Tn Thnh nng thn thi bnh gian hng thi lon, cn i ci ln thnh vui ln. Vui ln c ngha l vui mng, vui mng phn chn lm gian hng, nh l To Tho quyt ch tr thnh gian hng. Bi trn th gian ny chng c ai t b quyt ch lm gian hng, b bc qu mi thnh gian hng.

Vo thi bnh l nng thn; vo thi lon l gian hng. Nh vy, gian hay khng phi xem nguyn vng ch quan ca To Tho. Hin nhin, Ha Thiu nhn thy nhn vt ny. Cn vic tr thnh nng thn hay tr thnh gian hng cn phi xem xem To Tho vo lc tr th hay lon th hoc phi xem xem To Tho mun tr an thin h hay mun nhiu lon thin h. Phn tch, hm ngha hai ch ci ln ca To Tho tr nn phc tp hn nhiu. Thc bun ci! Ngc li, nht nh To Tho mun thnh mt nhn vt, cn l nng thn hay gian hng, khng thnh vn!

Thc t, khng thnh vn chnh l mt loi i kh, mt loi tnh cch phng khong bt k sng cht thnh bi, tin thoi vinh nhc, mt loi bn sc anh hng tiu ngo giang h, t lm t chu.

Nht l bi Quan thng hi, v cng kh th: Nc lng l tri, sn o sng sng. Cy ci xanh ti, hoa c rm rp. Gi thu lnh lng, sng hng cun cun. Ngy thng tri qua, nh ra t ; sao Hn sn ln, t m ra. Nhng bi th nh th ny, phi l mt tay bt gii mi lm c, Chung Vanh ni: To cng xa nay vn c nhng cu thc th thm. Ngoi li ca Lu Hip: Cui cng th To Tho l anh hng thi lon, To Tho nhn thy, ngh ti nhiu hn ai ht v nhng sinh mnh b hy dit. C th v thu hiu v nhn sinh v tr, nn bao gi To Tho cng ti ci vui v trc nhng kh khn vt v, nhng khc mc him hc.

Nu c li Tam quc ch V k chng ta lun thy nhng ch nh ci, ci ni, Thi t ci ln. Ci m ln, ci thoi mi, xt xa m gng. R rng l To Tho lun lun ci.

Tt nhin, cng c lc To Tho khc. Khi chin hu qua i , bn b, ngi thn qua i, To Tho go khc. Nhng nu lm sai chuyn g, hay thua trn, b ngi khc lm nhc, th khng bao gi To Tho khc, m ch ci. Bi v To Tho l ngi vui v khong t, c bn sc anh hng, mt ngi tnh tnh bnh thng. Trong sinh hot, To Tho rt ng yu, Tho thng mc o la mng, lng tht ai da, tay cm my th lt vt nh khn lau mt, c lc cn i m thng bng la tip khch. Lc ni chuyn vi mi ngi lun thoi mi, ngh g ni ny, mun ni g th ni lun. Ni n ch vui th ci ngt ngho, u gc xung khay tr, m tc t ht.

Nhng tnh tit ny c cun To Man truyn, khng my thin ch vi To Tho, cung cp cho chng ta, vi l chp m To Tho, cho l d di khng uy quyn xem nh. Nhng qua ti li thy, To Tho l ngi vui tnh thng thn, phng khong v ha hp.

To Tho ng l vui tnh. To Tho thch ni vui, ngay c khi c vic nghim chnh. To Tho tr li su sc v rt vui: Kt qu, phn chia Ty To. Trn chin trng To Tho cng rt ng yu. Binh lnh ca Hn Toi nghe tin c To Tho ginh nhau, rn c ra nhn.

Tho lin ni to: Ni cc ngi hay, ta cng nh cc ngi, cng l con ngi, khng c bn mt, hai ming, ch hn mt cht l tr tu! Li ni rt tht, rt ng yu v cng rt thoi mi. To Tho cn l mt ngi bn ng yu hn. To Tho thch ni vui, v cng l ngi bn thch ni vui. Sau khi ta qua i, lc ngang qua m ta, nu khng c mt bnh ru, mt con g vo l, th lc xe i c ba bc nu c au bng th ng trch. So vi li iu ca cc quan th bi vn t ny rt ng yu, v tnh cm, chn thc hn nhiu.

Trong u tranh chnh tr, bn chi ni quan trng, trnh sao khi phi gi di, t ra cng l li ni trong chn quan trng, hung chi Tho li l gian hng. Nhng ch cn c iu kin l Tho ni tht, hoc gn nh tht, khng c v g l quan cch.

Nhng huyn t minh bn ch lnh Cn gi l Thut ch lnh vn l bi chnh tr cc k quan trng, xng ng vi bn ch cng lnh chnh tr, nhng li vit rt tht, rt r rng, khng h quan cch. M u Tho ni, c nhn ti vn chng c hng tm trng kh g. V ti bit, mnh xut thn khng tt, chng ni ting gh gm g, cn s b xem thng. V vy ch mun l qun th, theo ng chnh gio, kin danh lp nghip, mong c bit n. V sau t nc gp nn, nam t hn phi ra sc v t nc, lp cng dng nghip, ti cm qun ra trn, c lm Chinh ty tng qun, chng cao xa g, khi cht c c hng ch m ca To Tho, c Hn Chinh ty tng qun khc ln bia trc m, th l mn nguyn.

Nhng d l lc ny, ti cng khng mun c nhiu qun. Bi v thc lc cng mnh th k th cng nhiu! Ni rng, ch hng ti c mc ch c hn. Nhng ti cng khng ng, sao lc ny ti ni nh ni m. D tm cng ln hn mt cht. Ti mun l T Hon cng, Tn Vn cng. Ti ch mun xng b, khng mun xng. Lc ny ti l Tha tng triu i Hn. L nhn thn cao qu, ti cc im, ti va lng, ht mi tham vng. Nhng ti cn ngi v tr ny. V, mt khi t nc khng c ti, liu s c my ngi xng , my ngi xng vng. C ngi ni, To Tho ti thnh cng th nn lui i, nn v hu quc t phong m an hng tui gi, nn giao chc v v quyn lc cho ngi khc.

Xin li, khng c! Chc v ti s khng t, quyn lc ti s khng giao. Ai m chng hiu, lc ny binh quyn cn trong tay mi c c quyn uy nht h bch ng. Mt khi giao ht th liu cc ngi c hi ti khng? Ti lc th v con ti s khng c bo v, hong thng cng khng c an ton. Va l k cho con chu, nu bi th t nc s nghing ng, v vy khng bao gi ti giao quyn.

Cn nh t ai m hong thng phong cho kia ti khng cn. Ti c th nhng tt. Tm li, khi giang h cn cha yn, khng th nhng chc v; cn nh p t, c th t chi.

Th gi l khng th m h danh m chuc ly ha tht. Nhng li trn l ht sc r rng chn thc, r rng chn thc khng cn g ni. Bo ti khng c d tm? Bo ti thanh cao? Ti khng thanh cao, ti rt thc t. Quyn lc ca ti, lc thc ca ti, mt cht ti cng chng nhng. Bo ti khng chu nhng? Ti nhng ch! Nhng th v b c phong cp, t. L mun ngi trong thin h khng cn ni vo u c mun ngi ta ht li , tt c hy ngm ming li! Cng ch c To Tho, mt gian hng i kh mi ni ra c nhng li nh vy. R rng To Tho l ngi thng minh. Trong thi i ngi ngi u di tr th ni thc l v kh tt nht.

D l ng sau nhng li thc cng c gi, ng sau li chn thnh, lng d cn gi, c nhng iu khng th ni, c che du mt cch rt t nhin, khng li ui. Thm ch l li gi, hoc li na tht na gi, hoc li gi n sau li thc, cng c ni mt cch lu lot, thn nhin, y kh th. C th ni, anh chng To Tho ny, ngay c nhng li ni di cng u l li di tr phng pht c i kh. To Tho i kh, thm trm, phng khong, ho sng, siu thot, nhy bn, ha hp, qu quyt, xo tr, lnh lng, tn nhn, ng l mt nhn vt cc k phong ph, nhiu mt, rt c c tnh, rt bit din.

Gian v thc thng nht vo ch hng, thin v c cng thng nht vo ch hng. Trong nhn tnh ca To Tho c ci c, nn ti khng gi Tho l anh hng m l gian hng. C iu, trong c cuc i To Tho c hai cch chn la. Vy, m u Tho mun tr thnh mt gian hng chng?

Nu To Tho cng c mun l mt nng thn, v sao sau ny li khng nh vy? Tp th ba: Thc t th To Tho cng mun l nng thn thi bnh. Nhng do nguyn nhn no khin To Tho khng thnh c nh vy; v khi khng thnh nng thn th To Tho lm nhng g? Phn trc ni ti chuyn, mt nhn vt ni ting nht, nh gim thng, nh bnh lun Ha Thiu bnh mt cu v To Tho: C hai cch hiu v cu ni ny.

Trong thi bnh, s l nng thn; trong thi lon, nhiu lon thin h, s l gian hng. Vy, To Tho chn la l nng thn hay chn la l gian hng? Thc ra th To Tho mun l nng thn.

Hiu l hiu t, lim l lim s. Mt ngi nu c c l hiu lim th c t cch lm quan, ging ngy nay khi c bng cp, c th l vin chc. Vy lm quan lang l lm g? Theo quan ch thi Hn, hong chn mt s ngi tr tui, c o c phm cht, c u c, ngoi hnh tng i kh, con nh thn thch quyn qu cho lm quan lang. Ch lang c hai ngha, mt l tui tr, hai l th v.

Quan lang trong cung l lm th v cho hong. To Tho phi ng gc ngoi hnh lang cung vua, nn gi l lang, th v trng gi l lang trung lnh.

Lm lang bn hong , c tham d vo chnh tr t nc, tai mt u c rn luyn, nn ai lm lang th nhanh chng c th m nhim nhng chc v khc, y cng l cch thc bi dng quan li thi Hn. V sau th cch chn la khng c k cng nh th, l lang khng nht thit phi l con em cc nh thn thch quyn qu, khng nht thit phi l th v bn cnh hong , vn c t cch v nng lc lm quan, ging nh th i th ba hoc hu b cn b ngy nay. Theo quy ch, mi khi quan lang min nhim, ngi c th c phi i lm quan vin cp huyn, l huyn lnh, huyn tha hoc huyn y.

To Tho c ngi trong triu. Li ch Hn th. Bch quan cng khanh biu ni: Quan ch thi Hn, t huyn ln tr xung c tha c y, tha lo vic dn s, y qun vic tr an. C iu Lc Dng l kinh thi ng Hn, nn l huyn ln nht ca t nc, huyn y khng ch c mt ngi, c ng ty nam bc c bn ngi, bng lc l bn trm thch.

V vy To Tho nhn chc Bc B l cc ph cng an cp huyn, mt vng ca kinh. Ngi ny l Thng th hu tha, ngang vi chc ph b th cng nh.

C iu thng th thi k ng Hn, danh ngha l b th, thc cht l t tng. T M Phng tin c, Tho i nhn lnh ngay. Nghe ni lc Tho khng bng lng, Tho c d tm chim chc Lc Dng lnh. Ru c ba tun, To Tho hi: T M cng, ngi xem xem c. Th l To Tho ci ln. To Tho hi v ci ln, hon ton khng phi l thi ca k tiu nhn c ch.

Nhng c cht no gi l dng dng t c hay khng? To Tho xa nay khng che du tnh cm ca mnh. Chuyn c c lin quan ti vic To Tho m nhim chc v ny. Cng vic ny quan khng to, quyn khng nhiu nhng trch nhim li rt nng n, khng t phin toi. V di chn thin t, quyn qu rt nhiu. Nhng vic tr an kinh thnh li khng th khng duy tr. Mun th, cn phi c mt anh chng va khng tin ma va c cht qu mi m nhim ni chc cc my cng an cp huyn ny. May sao c c To Tho va gian va hng.

Va ti nhim s, To Tho tu b li ton b nha mn, cho lm nhiu gy nm mu, hai bn mi ca ln treo mi gy, ai phm iu cm, k c ho cng, b nh n cht. My thng sau qu nhin c ngi n np mng. Hon quan Kin Thc, k c Linh sng tn, c ngi ch, ch cy th chu khng coi lnh cm ca To Tho ra g, cng n hin phm lnh cm i m. To Tho phn minh, lp tc sai qun nh cht bng gy nm mu. Chng ta u hiu, mt ngi tr tui va bc chn vo chn quan trng c ti vi quyn qu th kt cc chng hay ho g. Kin Thc mt i quyn khuynh triu d, iu ny To Tho cng khng th khng bit.

Hung chi, ng ca To Tho cng l thi gim. Chu thi gim git ch thi gim, mi ngi ly lm kh hiu. C iu, truyn ny c ghi trong To Man truyn, cun sch khng my thin cm vi To Tho, nn c coi l thc. Cng c nhiu suy on. C ngi on rng, Tho mun lm iu g kinh ng ti mi ngi. C chng c g khng? C mt cht bng chng. To Tho ni trong Nhng huyn t minh bn ch lnh cn c tn Thut ch lnh: Ta va nhn hiu lim, tui tr, cha tn tui gh gm g, s mi ngi cho l v dng, v vy,.

Ngay n hnh tng c th cng chng ra g. Tam quc ch ly Ngy lm chnh thng, nu hnh tng To Tho cao ln khi v, tun t khong t, chc c ghi nhiu.

Trnh khng ni ti, e thc t cng chng ra g.

C?nh lu?c download chi?n tranh ebook

Hnh tng To Tho c m t trong s sch khc. Ngy Th Xun Thu ni: V vng t mo ngn nh, nhng thn mnh ngi sng; Th thuyt tn ng li ni, To Tho mun gp s Hung N, T thy mnh xu, khng mnh vi nc xa, Thi Dim thay, cn mnh th cm dao ng u ging.

S thn Hung N li bnh l Ngy vng trng tht phi thng, nhng ngi cm dao ng u ging mi l anh hng. Kt qu, To Tho sai ngi git s thn. R rng To Tho tuy tng mo bnh thng, nhng kh khng nh, lng nghi ng cng ln. Khng th nhn ngi ch qua tng mo. C iu, khi mi xut hin, kh ca To Tho cha bao lm. Tm li, lc ny y To Tho t nhiu cha c ch ng.

Mun rng danh trong chn giang h khng th khng lm nn chuyn ng tri. Git ch Kin Thc l vic lm c hiu qu. Cch suy on th hai, to Tho mun lp php ch. Ngi L Tn ni, iu c sc th nht v chnh tr ca To Tho l coi trng hnh pht, lun ch trng php tc phi nghim minh, chp php nh sn, thm ch s dng hnh pht nng. To Tho lp php v chp php rt nghim, git ngi khng run tay. Con ngi To Tho v mt sinh hot c phn ty tin. To Tho khng coi trng vic n, mc, lc hnh qun nh trn lu di, n b c th c, nhng khng th kn chn.

Qua , c ngi ni To Tho ty tin khng nghim tc. Thc ra th To Tho l ngi nghim tc, khng ty tin, v cng khng thch ngi ty tin, thiu nghim tc. To Tho tng c th cho Khng Dung ni, ti tuy tin khng th thc hnh gio ha ci bin phong tc, thoi cha th to nn nhn c on kt ng liu, nhng li c nhiu bin php nui dng binh s, x thn v nc, u tranh vi l tiu nhn ph phim h hoa, ko b kt ng mu t li. R rng To Tho rt ght nhng k ty tin thiu nghim tc, ng nhin bn thn To Tho cng khng ty tin, thiu nghim tc. Tho mc thng phc, hay ni vui, lm t ph, nghe nhc, ch l mt cht th gin sau nhng lc cng vic cng.

To Tho thng khng cu n trong lc vit vn, lm vic, dng ngi, nhng khng phi l ty tin khinh sut, m l i kh. Lm gy nm mu nh cht nhng k lon php, y l th thch ln u ca mt tnh cch, mt kh nng. To Tho git ch Kin Thc, c th ch l vic ngu nhin. To Tho lc ny mi nh ch b non, da xanh mi bi, bc nhn vo chn quan trng, cha bit rng su, cha bit tri cao t dy l g. To Tho ch ngh, lm quan phi lm quan tt, quan tt phi hnh lnh cm, git mt rn mi, ch Kin Thc khc g con si ui to va ng vo hng sng ca To Tho.

Th l ht cch ri. Li ni, nh nc i, nh phi git con g cho con kh xem. Nhng d l vy, song khng n gin. To Tho mi vo ngh, cn phi ra oai trc, da ph u. Vic lm ca To Tho c hu th khen ngi, mt s nh s hc tn thng, Khng s cng bo, chp php nh sn.

C th v To Tho git cht ngi nh hon quan v hon quan ny li l nhn vt quyn th mt thi. Hn l git lun khng cn bn. Trong ci gy cng tn ti: Sau ny To Tho cn git rt nhiu, v khng bao gi run tay.

N bc l ra tnh thin ca To Tho chng li cng qun , tnh c ca To Tho git ngi khng thng tic , cn bc l tnh cch mnh m v th on tn bo ca To Tho, mt khi c quyn l pht lnh thi hnh. Ti lun cm thy c thnh phn c y.

C iu, To Tho ang sng trong m trc ca thi lon. Th lon phi dng bin php mnh. To Tho khng mun lm k c e cng kh. Bt k l th no, lc ny chng ta chng c cch no bit r lc To Tho ngh nhng g.

C iu cc nh quyn qu cng chng lm g c To Tho. Th nht, to Tho l chnh ngha; th hai, To Tho c ch da. To Man truyn ni: Bn lng thn ni gin, nhng khng lm g c, cng nhau tin c Tho lm n Khu lnh.

DCH TRUNG THIN

Nhng biu hin ca To Tho lc l n Khu lnh qu khng ti. Khi ta lm n Khu lnh, tui mi hai mi ba, nhng ngh li nhng vic lm, thy khng c g phi hi hn. Tic rng chng c bao lu v chuyn ngi anh r l Tng K m b min quan. V sau, To Tho li c triu vo.

Ngh lang, cn gi l iu nghin vin. To Tho ngh iu nghin vin l iu nghin vin, c lm cho tt l c. Quan a phng l quan a phng, c lm cho tt l c. Th l To Tho dng s ln triu nh, bn v nhng iu t hi, nhng ri nh ct nm xung bin, chng c tin tc g.

To Tho chp php nh sn, nh bn cng ho, lm sch li tr, yn nh a phng, nhng tt c li nh kin cn cy, trng chi. May, cha b ha vo thn, v cn c To Tung ng pha sau. Lc ny triu nh li mn c To Tho thng t c hc, nhiu ln c To Tho l ngh lang, quan lang nhn ri, c chc m khng c quyn.

You may also like: 531 EBOOK DOWNLOAD

Dng ca h qu r rng. Thc ra c kh nng, To Tho cn tr nn cha hiu, mun lm nng thn phi c iu kin. Nu l thi lon, khp ni khi la, th ch c th nh Xut s biu ca Gia Ct Lng, ch mong gi ton c tnh mng trong thi lon, khng cu c hin t, vang danh vi ch hu.

Nu nh Trn thnh thay i l c ca vua, Ri tinh xe, anh ny ht cha xong, anh kia nhy ln sn khu, th tt nht l nn gi in gi di. V khng cn thn l vo nhm hng, nguy him n tnh mng. Bi th Khng T ni: Nu ch nhn l ngi km ci hoc hn dung, khng hiu c hng, th bn c l hng tt n my cng vt, m lng bo quc sung. Cui cng phi l ngi tr th, l vua sng, va bit tm tnh va bit hng th ca mi ngi. Nhng ri th no? Thng thay chiu trc m, khuya vng. Chng hi dn en, hi qu thn, v sau Gi Ngh cn b ging quan, b ui ra Trng sa.

Ti y, Gi Ngh sut ngy khc lc cho n cht! Lc To Tho va ra lm quan cha phi l lc lon th, nhng thi cuc v cng hn lon. To Tho sinh triu Hon thi ng Hn, ln ln triu Linh.

Hai triu Hon, Linh c coi l thi k hn lon nht, en ti nht ca nm vng triu H n. Thi Hon Linh c coi l thi vua hn thn gian, chnh tr h bi. Nh thi Linh , triu nh l ni mua quan bn tc, gi c vn bng c rao bn cng khai.

Âm bản chiến tranh - Vũ Ngọc Tiến

Nh cp quan mt thch gi mt vn tin, cp huyn ph bn trm thch gi bn trm vn, cp chnh b hai ngn thch gi hai ngn vn, nh hng tam cng th tng thm mt ngn vn. Nu chnh thc c b nhim th giao mt na s tin. S tin ny khng phi h ly t hu bao ra, ch khi ra lm quan, h v vt ca trm h.

Triu nh bit chuyn, nhng mt nhm mt m, v nh khng nghe khng thy. Lc giy y nhim n, h mun anh ta giao tin, cn ni: T M Trc cm thn, l cha m ca dn, phi v vt ca dn cu quan, thc khng n! Lin t quan! Triu nh thy xi hng bng khng, h lnh khng cho t quan. T M Trc ht cch, nh phi t st gia ng. Trc lc lm chung cn li di th, chi ra, coi y l im g mt nc, mt thi chuyn lm rung ng c triu d. Lc ny mi thy T M Trc cht ung. Cui cng th vic bn quan triu Linh khng nhng khng ngng m ngy cng nhiu hn.

To Tung, cha ca To Tho, quan n thi y, nghe ni phi b ra c c, coi nh tha c cn nghin chc Tam cng t lu sau b min. Tam cng l a v cao qu, khng t ngi nghin n. Thi c ngi l Thi Lit, mt ngi danh gi, xut thn th hng mn , l danh s K chu. Thi Lit chm ch gng sc l qun th, quan ti cu khanh.

Thy mi ngi i mua quan, Thi Lit cng theo lm chuyn. By gi c Trnh phu nhn l bo mu ca hong cho hay c th mua c chc vi gi hi, Thi Lit lin giao mt na s tin cho Trnh phu nhn, hong lin triu i hi cng khanh, m Thi Lit l t. Nhng ri hong hi hn lun, v thy mnh ni chuyn mua bn l vn trc mt mi ngi. Trnh phu nhn nghe thy m cung, lin ni chc quan ca Thi Lit mua bng cch no? Trnh phu nhn nhn mnh gip Thi Lit c c chc quan! Li va dt, cng khanh ln, da vo n b c chc, chng bng b tin ra mua!

Thi Lit mt mt v chuyn , ngay n a con cng khng vui. Mt hm Thi Qun gip tr t doanh tri v nh, Thi Lit lin hi: Thi Qun ni, i nhn t lu ni ting, nay m nhn khanh th, mi ngi u ni i nhn l tam cng ng nhin l khng h?

C iu ln ny, thin h tht vng v i nhn. Thi Lit hi v sao. Thi Qun ni, v trn ngi i nhn c mi ng thi. Thi Lit bng ni gin, cm gy nh Thi Qun. Thi Qun quay u b chy, o gip trn ngi ku leng keng. Thi Lit mng, cha nh ngi chy, nh vy l hiu khng? Thi Qun ni, nam no i Thun hu h cha m, b nh nh th chu, nh mnh th i, khng phi bt hiu! Thi Lit ht ng ni v cm thy xu h. Nh vy thy r, hai triu Hon Linh thi ra n tn nc. C iu, nu trt ht ti ng Hn dit vong ln ngi Hon v Linh l khng cng bng. Ngoi thch tim quyn, hon quan chuyn chnh, qun phit xng hng, gian thn tm cch nm quyn, quan tham liu mng v tin, trm h ch cn bit n t.

Nm nin hiu Hn An nm u thi Hn Thun , triu nh phi c tm v khanh s i tun tra c nc, hy vng c th chnh n vic h bi trong s quan li a phng. Trong s c phi vin c ngi l Trng Cng cn t tui. Va ra khi kinh thnh, Trng Cng cho o mt ci h rt to, cho ngi tho ht bnh xe nm xung. B h hi xem t th no, Trng Cng ci nht ni: Lang si cm quyn thm hi h li! Thi i To Tho l lc lang si cm quyn, h li cn r.

Lc To Tho l quan a phng, tng c quyt tm chnh n trt t bng nhng bin php mnh, nhiu lnh cm ch, c ban b khp ni. Tho bi min tham quan, nh vo l bt php. Nhng ri s th no y? Rt nhiu co trng hch ti To Tho lin tip gi n ng tin, triu nh ban nhiu iu lnh iu nhim To Tho.

Nu khng c cha l To Tung ngm ngm bo v th To Tho chng cn qu m n. Lc ny, To Tho nhn thu triu nh v quan trng. To Tho tng tn, vng triu ng Hn ht thuc cha, thin h i lon l iu kh thay i.

D l khng lon th triu nh v quan trng h bi kia cng chng cn n ci gi l nng thn tr th. Khng cn ng bo quc, To Tho hiu su sc iu nn khng dng li, hin sch na Thi t bit khng th sa chnh, nn khng dng li hin sch. Mt ln na triu nh li b nhim l Thi th ng qun hai ngn thch, Tho t chi, tr li qu nh co m v qu , dng nh ngoi thnh, ng ca c sch, lc ri ly sn bn lm vui.

Lc To Tho xung ni ln th hai, thi cc c bin ng ln. C ng nguyn nm , Linh bng h, li hai ngi con Lu Bin 14 tui v Lu Hip 9 tui, v c bn, h khng th khng ch c thi cuc.

Tp on nhn s vi i tng qun H Tin cm u u tranh quyt lit gia cung nh vi tp on hon qu an i biu l Thp thng th, c hai cng tht bi v chu thng vong, chnh quyn ri vo tay Ty Bc qun phit ng Trc. Bn ng Trc b cc s i phu thi khng coi l ngi. Trong ti c ln cng qun thn, ng Trc thng ci ni vui v m cc cung n, hoc li mt quan vin no nh cht, hoc dng nhng hnh pht tn khc dy v nhng ngi thuc phi phn i b bt, nghe ni, l nhng vic ng Trc thch lm nht.

Thc mt nhn tm, cc vng u khng ng h. T nm , sau khi ng Trc vo kinh, thc t th vng triu i Hn dit vong, t y thin h i lon. Thi lon anh hng ni dy, k c gm gio s tr thnh tng cp, trung ng mt quyn khng ch, quan li a phng vi qun lnh ca mnh tr thnh ch hu vng ct c tng phng.

Khp ni a phng t tr, qun phit ct c v ch hu kim lnh. To Tho khng nh khng th tr thnh nng thn tr th, t mnh phi ngh li cch chn la ng i cho c i.

Vo thi lon, c th c ba cch chn la: Vy, To Tho chn la g y? Tp th t: Thc t chng minh, t nm n nm , To Tho xng l anh hng thi lon. Mt ngi thn trong thi lon, li c ch hng, tinh thn trch nhim v nng lc, c th c ba cch chn la: Th l Kinh i lon. Lc ny To Tho tr li triu nh, l in qun hiu y Ty vin.

Di c tm vin hiu y, Kin Thc ngi c ch b Tho nh cht, cm u, l Thng qun hiu y. Th n l H bn trung lang tng Vin Thiu l Trung qun hiu y. V bit nhn xa trng rng, li nhy bn v chnh tr, Tho bit nu theo ng Trc ch hi dn hi nc, tt s dit vong nn ngay trong.

C iu, Tho nhanh chn th lnh truy st ca ng Trc li cng nhanh. Lc ny th lnh truy st ca ng Trc cng ti, nha mn huyn Trung Mu nhn c lnh t kinh thnh gi ti.

Âm bản chiến tranh - Vũ Ngọc Tiến

To Tho mt mc khng nhn mnh l To Tho, nhng b mt cng to nhn ra. Mt vin chc trong huyn l ngi c hc cho rng thin h i lon khng yn khng nn git ba anh hng, thuyt phc huyn lnh cho th To Tho. Tam quc din ngha ni huyn lnh l Trn Cung. Ni th l sai, bi Trn Cung cha tng nhn chc Trung Mu. Vin cng to, huyn lnh l ai khng quan trng, iu thy r l ng Trc mt lng dn v To Tho c coi l anh hng. Rt nhiu anh hng trong thi Tam Quc nh Lu B lc m u cng c ngi khc gip ; ngi c tin thng qua vic gip anh hng tham gia chnh tr, y cng l mt truyn thng trong x hi c i Trung Quc.

Gia tc To th cng ht sc ng h To Tho. Hnh ng ca To Tho c ho kit thin h hng ng, cc l ch hu ua nhau ging c nh ui ng Trc, khi phc nh Hn. Khi Tho cha c ting tm g. Sau khi To Tho c tuyt lnh b nhim ca ng Trc cng l lnh ca triu nh tr thnh can phm truy bt quy n, Tho khng c quan hm, khng c a bn, qun lnh t i, th hiu triu c ai?

V vy, khi nh li chuyn ny, To Tho cng ch coi mnh l ngi tham gia. Trong danh sch lin qun khng thy c c phn ca To Tho. To Tho tip nhn xng hiu v quyt tm lm ht sc dp lon, bo nc n nh.

Nhng ln ny, To Tho li tht vng. Trc ht l minh ch Vin Thiu c biu hin khc. Qun Quan ng tn Vin Thiu lm minh ch l c l. Vin Thiu xut thn cao qu, gia tc c t th tam cng, tc l bn i trc ca Vin Thiu u l tam cng Cao t ph Vin An l t thi Chng , thc thi t ph Vin Sng l t khng, t ph Vin Thang tng l t khng, t , thi y; cha Vin Phng l t khng; ngi ch Vin Ngy l thi ph l mt gia tc hin hch, uy phong lng ly trn quan trng thi.